Paslanmaz Çelik Hakkında

Paslanmaz Çelik

Içinde en az %10,5 Krom içeren, çevresel ve korozif koşullarda paslanmayan ve yüksek sıcaklıklara dayanabilen çeliklere paslanmaz çelikler denir. 
Çesitli alasım elemanlarının değişik ortamlarda katılması ile birbirinden farklı yapılar gösteren paslanmaz çelikler ortaya çıkmıstır.Bunlar ana karakter yapılarına göre beş temel sınıfa ayrılırlar.

Martensitik, 
Ferritik 
Ostenitik, 
Dupleks (Çift Fazlı) 
Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar.

Martensitik Paslanmaz Çelikler

Yaklaşık %12-17 arasında krom içerirler. Bu çeliklerin temel karakteri ışıl işlemle sertleştirilebilme kabiliyetleridir. Kromun yüksek düzeylerde bulunması sertleşebilirlik özelliklerini çok arttırır. Martensitik Paslanmaz Çelikler manyetiklerdir. Sıcak dövme ve haddeleme işlemine tabi tutulabilirler.Genellikle zorluk görmeden mekanik işlem ve soğuk işlem uygulanabilir. Bu çeliklerin korozyona direnci, soğuk seyreltik nitric asit, bazı organik asitler, nötr tuzlar, yiyecek malzemeleri, saf su ve temiz atmosfer ortamlarında genelde iyidir. Yüksek aşınma direnci istenilen uygulamalarda kullanilirler.

Ferritik Paslanmaz Çelikler

%16-20 Krom içeren düşük karbonlu paslanmaz çeliklerdir. Bileşimlerinden ötürü, sıcaklık değişimleri sonucu bi evre dönüşümüne uğramazlar ve ışıl işlemle sertleşemezler. Yüksek kromlu ferritik paslanmaz çelikler manyetiklerdir. Mekanik işlenme özellikleri düşük karbonlu çeliklere benzer. Bu çelikler kolayca kaynak edilebilirler. Ama yüksek kromlu çelik olduklarından kaynak bölgesinde tane büyümesi ve gevreklik görülmemesi için, kaynak işleminden sonra normalize edilerek esneklik kazandırılmalıdır.

Ostenitik Paslanmaz Çelikler

En yaygın kullanım alanı bulan paslanmaz çeliklerdir. %16-18 Kroma ilaveten nikel içerirler. Yenim dirençleri çok yüksektir. Iyi kaynak edilme özelliğine sahiptirler. ışıl işlemle sertleşemezler. Soğuk işlem ostanitik paslanmaz çeliklerin sertleşmesine sebep olur. Soğuk mekanik işlem sonucu doğan pekleşme sertleşme sağlar. Bu çelikler manyetik değillerdir.

Dupleks Paslanmaz Çelikler

Hemen hemen eşit miktarda ostenit ve ferrit içeren bir mikroyapının oluşturulması ile elde edilirler. Yüksek sertlik ve korozyon direnci istenilen uygulamalarda kullanılırlar. ışıl işlem ile sertleştirilemezler.

Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar

Yapılarında katı çözeltiye girme ve yaslandırma (çökeltme) ışıl işlemi ile çeliğe sertleşebilme olanağı sağlayan alaşım elementleri içerirler. Belirli bileşim ayarlamaları ile oda sıcaklığında ostenitli veya martensitli duruma getirilebilirler. Diğer standart türlerden farkı, 500 ° C sıcaklıkta uygulanan bir yaslandırma ışıl işlemi ile sertleştirilmeleridir.